Tin tức

Bộ chữ bảng biển quảng cáo ngân hàng HD Bank 2010

 Chữ nổi đặt trên nền Alu

 

LED được gắn lên chữ nổi Alu đã sơn màu theo Logo

 

 

 

 

 

 

Chữ Alu nổi chân 5cm, mặt gắn led liền dây 5mm, sáng theo mầu

 

Biển được tiết kế theo kiểu biển vẫy treo dọc theo mặt tiền tòa nhà ngân hàng HD bank, dưới đây là biển đã treo lên hoàn thiện

 

 

Tin tức khác: